You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Wednesday, 30 August 2017

Između sna i sanjarenja, između mene i one koju u sebi pretpostavljam teče jedna reka beskrajna

Ako se setim one koja bejah, 
neku drugu sebe vidim.
A prošlost je sadašnjost u sećanju.
Ona koja bejah, to je neka koju volim
ali samo u snu.
A ako mi dah razdire neki žal
to ne žalim ja za sobom niti za prošlošću
viđenom, već za oniim koji obitava
iza mojih slepih očiju.
Sećanje moje ništa je,
a ova sadašnja i ona bivša ja
samo su dva različita sna.
A onaj koga osećam i koji mre
u svemu što me za mene vezuje
spava tamo gde reka protiče
....ta reka beskrajna....

No comments: