You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Monday, 8 May 2017

Moram to da probam, moram....Odjednom tramvaj ubrza, sve se zamrači, samo su svetla promicala, gradovi su izmicali....

Kada je tramvaj dostigao brzinu svetlosti, vreme je stalo.
Vreme je stalo! Pa šta je onda vreme, ako može da stoji, onda ono nije "trajanje"?!
Stari Njutn se prevario.....
 Da li se Njutn prevario?! Držim se njegovog prvog zakona, koji je prepisao od Galileja - onog umnog starca što je umro verujući da se Zemlja okreće, a ja sad tražim da se Zemlja zaustavi jer hoću da siđem. Elem kad krene loše, ono po inerciji ide loše dok se neka spoljašnja sila ne umeša da to stanje promeni.
Kad se strane sile umešaju onda idemo od goreg na još gore. Odakle da počnem, nemam mnogo vremena ;))? 
 Eto, imaju Srbi jednu narodnu priču, koja se s vremena na vreme priča kao "vic", a zapravo je slika i prilika antiteze o četiri "S". Elem, došao Anđeo u kuću srpskog domaćina i reče mu:"Učiniću ti svako dobro, koje poželiš, da ti se poveća letina, da ti se stoka brže i bolje množi, ali samo pod jednim uslovom da se isto ono što se tebi desi, kod komšije desi udvostručeno." Srbin se zamisli i reče: "Neka mi crkne krava".
Pouka - komšiji će crći dve krave....

2 comments:

Giga said...

Wise is your folk tales, and the melody of beauty. Regards.

Alexandra said...

Thanks :)I wish you to all the best! :)