You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Tuesday, 16 May 2017

Beta čestice, alfa čestice.... Cezijum, stroncijum...Raspadaju se, prenose... A šta je sa čovekom?

Slika sveta "običnog" čoveka izgleda kao priča iz bukvara: ratni atom - zlokobna pečurka do neba, kao u Hirošimi i Nagasakiju, sve se u sekundi pretvara u pepeo, mirnodopski atom - bezazlena sijalica.
Pokazali su mi snimak pluća čoveka nakon udisanja "vrelih čestica". Laik bi rekao - zvezdano nebo. "Vrele čestice" su najsitnije čestice koje su lebdele u vazduhu nakon zasipanja zapaljenog reaktora u Černobilju, peskom i olovom. Atomi olova, grafita i peska zalepili su se i od udarca podigli u nebo.
 Razleteli su se na sve strane sveta, stotinama kilometara u naokolo. Preko disajnih puteva dospeli su u ljudski organizam. Pluća kao sito - stotine rupica. Čovek umire, sagoreva. Čovek je smrtan, "vrele čestice" su besmrtne. Čovek umre i pretvori se u zemlju, prašinu, a "vrele čestice" žive i ubijaju.
Stvari bez čoveka, pejzaž bez čoveka. Put u nigde. Svaki čas pomisliš - šta je ovo - prošlost ili budućnost? Ko je uhvatio Boga za bradu, a on se gorko nasmejao čovečanstvu ?!

No comments: