You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Friday, 13 January 2017

Ko može da razumeme mešavinu ženske požude i stidljivosti ?!


Kako su suptilne, brojne i teške za nošenje naše zablude, naše skrivene misli, potajne nade, potezi koje očekujemo od drugih a sami ih ne činimo, reči koje želimo da čujemo, one koje čujemo i one koje nisu izrečene!
I upravo u tom haosu, koji sve to izaziva u nama sami sebi odgovaramo, ne prekidajući tok spoljašnjeg razgovora, i prećutkujući onaj unutrašnji, koji vodimo sami sa sobom i zbog koga se ponekad ponašamo kao lažovi.
Reči koje smo izgovorili, milovanja koja smo dali i primili, to je početak lutanja, jer srce zna da stalno krši obećanja, upušta se u avanture do te mere da zaboravlja njihovu cenu. Neki muškarci su rođeni takvi da žene pored njih imaju osećaj da su centar sveta, da vide odraz svog sjaja. Stvaraju magiju koja uspavljuje stvarni svet i vode vas u čaroliju svoje ljubavi, kao vešt, uporan ljubavnik, koji budi prolće da procveta u vašoj krvi....

2 comments:

Giga said...

I like your thoughts, and they are right. Regards.

Alexandra said...

Thank you!I like your pictures:))