alexandra

alexandra
-

Tuesday, 20 December 2016

Kuće u arhitekturi su kao ljudi. Ne možeš predvideti šta će ti pružiti dok ih ne iskušaš, u dušu im pronikneš, pod kožu zađeš

Savremena arhitektura mora ponovo da pronađe, da ponovo donese na svetlost dana, iskonske vrednosti života. Najznačajniji umetnici našeg veka uvek su održavali jaku vezu sa prošlošću, jezgrovitom karikom ostajali su vezani za nju - Pikaso je kroz simbole govorio o snažnoj erotskoj moći čoveka, Henri Mur je upućivao na praiskonske elemente, Paul Kle na dete koje nosimo u sebi.
Arhitektura je formalistička refleksija istorije. Ako danas nismo zadovoljni svojim gradovima, to je zbog toga što nismo zadovoljni društvima koji podržavaju te gradove. Tlo na kome treba da stvara savremeni arhitekta je tlo sećanja. Bez sećanja ne postojimo. Živim znači sećam se.
Arhitektura je umetnost, nauka koja počinje pre egzistencije arhitekte, a traje i posle njegove smrti.
Na taj način traje kao spomenik za buduće generacije i na osnovu toga sadrži u sebi smisao sećanja, smisao koji ima odlučujući značaj za napredak sredine koja nam pruža gostoprimstvo....

1 comment:

Giga said...

I like modern architecture from the first picture. :)