You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Monday, 10 October 2016

Život je ponekad kao biciklistička trka - svako okreće pedale prema svojim sposobnostima, a sudbina je krik svakog od nas...

Svaki čovek je poseban, ceo jedan nepregledan, razuđen kosmos u kome svaka čestica ima svoju jedinstvenu putanju....
Što je stariji, čovek je kao višeslojna stena, na kojoj se talože sedimenti iskustva "predhodnih života".....

No comments: