Wednesday, 28 September 2016

Neokrnjena posuda neće da se odazove na ono na šta se lako odaziva naprsla


Postoje naprsle posude - kada ih blago kucneš, razleže se zveckav zvuk. Tako i napukli čovek - odmah se čuje i vidi, ma koliko se trudio da izgleda kao srećan. 
On živi u zagrljaju sa svojom nesrećom. Dao joj je utočište. Na tim ljudima postoji senka nezgode, koja ih je nekada zadesila, ili gorke i nerešene nedoumice. Oni su se toliko srodili sa tim da se ne mogu rastati od toga, čak i kada im je veselo i dobro. Oni su samo delimično prisutni u svom životu, budući da se u njima dešava nešto mnogo važnije - sahrana pređašnjeg života.
Mogu da ih razumeju samo osobe sa istom takvom pukotinom....

No comments: