You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Wednesday, 28 September 2016

Neokrnjena posuda neće da se odazove na ono na šta se lako odaziva naprsla


Postoje naprsle posude - kada ih blago kucneš, razleže se zveckav zvuk. Tako i napukli čovek - odmah se čuje i vidi, ma koliko se trudio da izgleda kao srećan. 
On živi u zagrljaju sa svojom nesrećom. Dao joj je utočište. Na tim ljudima postoji senka nezgode, koja ih je nekada zadesila, ili gorke i nerešene nedoumice. Oni su se toliko srodili sa tim da se ne mogu rastati od toga, čak i kada im je veselo i dobro. Oni su samo delimično prisutni u svom životu, budući da se u njima dešava nešto mnogo važnije - sahrana pređašnjeg života.
Mogu da ih razumeju samo osobe sa istom takvom pukotinom....

No comments: