You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Tuesday, 27 September 2016

Ljubav je tako dugotrajno zanimanje da je za nju malo jedan život. Ljubav je spremnost da se udvoje provede večnost...

Kada bi u univerzumu delovala jedino sila ljubavi, sve bi se slilo u jednu grudvu, planete bi se priljubile uz zvezde i izgorele u njihovom plamenu, a zvezde bi pale u centar Galaksije. 
Priča se da je Njutn "otkrio" gravitaciju, kada mu je pala jabuka na glavu. U svojim spisima  zabeležio je  da je zakon opšte teže "plod" božanske ljubavi.
Kako objasniti antigravitacione sile, za koje se "sumnja" da su jedan od uzročnika širenja vasione brže nego u prošlosti, kao da je neko "razmiče"?! Negativni pritisak takozvane "tamne energije", suprotstavlja se gravitaciji, što se može uporediti sa silom ljubomore, koja pretvara privlačenje u odbijanje. Da li je ljubomora  osnova nebeske mehanike, koja teško uravnotežije sile privlačenja i odbijanja?!
Sila privlačenja ne ukida silu odbijanja, već živi u njoj i "rađa" je iz sebe, kao što se iz ljubavi rađa ljubomora.
 Ako je vreme pokretna slika večnosti, onda je događaj večnoska slika vremena.....

No comments: