alexandra

alexandra
-

Saturday, 13 August 2016

Život se ne sastoji od svojih pojavnosti, već od onoga što ne vidimo. Vidljivost sveta nije sadržana u svojim ljušturama, već u suštini

Ono što vidimo očima samo je oblak, koji nam zaklanja ono što treba da vidimo dušom. Ono što čujemo ušima samo je buka, koja zaglušuje ono što treba da prihvatimo srcem.
Zatvori oči i oslušni šaputanje vetra, koji ti donosi poruku iz doba nastajanja Sunčevog sistema, iz prošlosti starije od 4,5 miliardi godina, iz doba kada planeta Zemlja nije postojala.
Ja sam samo putnik u vremenu i nisam sadržana u ovim rečima koje Ti pišem, osim ako Ti one ne prenesu moje misli, koje si u stanju da protumačiš. Nemoj me smatrati neznalicom, pre nego dokučiš moje "tajno biće", a nemoj me smatrati ni genijem pre nego me oslobodiš "tajne" koje nosim. 
Ako me u oči pogledaš, videćeš odraz svog lika....U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. Ljubav ne postoji zato da nas usreći. Lično verujem da postoji zato da nam pokaže koliko možemo izdržati. Ona je jedina stvar na svetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog.....

No comments: