You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Monday, 29 August 2016

Ljubav je vrsta slepila kojom se vidi sve najlepše

Rekla je: "Vidimo se jednog lepog dana!"
Uzvratio je: "Onda tog dana u podne, ispred sunčanog sata!"
Žena uglavnom ne zna šta hoće, ali u većini slučajeva ostvaruje svoje namere. Žena voli da je voljena  zato ponekad ugnjavi onoga koga voli i od koga očekuje da je voljena. Za razliku od nje muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu.
Došao je po dogovoru. Sa parkinga mahnuo je rukom, da mu se pridruži u apartmanu. Doviknuo joj je da sve svoje sa sobom nosi....
Onaj ko pronađe svoj prototip uživa u savršenoj i trajnoj ljubavi. Vreme je ne može promeniti, udaljenost je ne može ukloniti, razumevanje je potpuno.
I šta je zapravo ljubav?!
Životna sila koja kruži u nama i oko nas, koja nas diže, goni napred, zaustavlja ili obara....
Sanjala je princa sa belim konjem i kočijom, ali njen san je prevazišao njegove mogućnosti....
Pogleda ga i uz suze i smeh izusti: " Zaljubljeni se danas očajno vole, kao što sutra mogu očajno da se omrznu, a oni se omrznu bez stvarnog povoda, kao što su se zavoleli bez stvarnog razloga..."
Njena plemenitost koja ga je zaslepila, merila se karatima....
Kuda sad da krene u koju vodu da se baci i spere svu tugu sa srca svog?!
Ma nije život jedna žena, nek joj đavo vrata otvori...
Ljubav je velika smetnja seksu. Seks ne može da čeka, a ljubav traži da se sve obrazloži i objasni: i da li me voliš, i koliko me voliš, i šta moje najviše voliš, i da li ćeš me voleti kao što me sada voliš, i da li si nekoga voleo više od mene… Toliko ljubavi seks ne može da podnese i najčešće odustaje.....
I šta je ljubav?!
Ljubav je sredina između seksualnih želja i mogućnost....

No comments: