You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Monday, 29 August 2016

Brak je knjiga koja se rado čita u prvom izdanjuOltar ne pominje ljubav već samo ropstvo: 
"Od sada ste brakom vezani!"
Brak je ugovor po kome čovek jednom u životu kaže Da i preuzima obavezu da to ponavlja celog života.
Kada se javi sećanje, onda je svaki muškarac imao raj sa nekom Evom, a svaka žena sa Adamom...


No comments: