Monday, 29 August 2016

Brak je knjiga koja se rado čita u prvom izdanjuOltar ne pominje ljubav već samo ropstvo: 
"Od sada ste brakom vezani!"
Brak je ugovor po kome čovek jednom u životu kaže Da i preuzima obavezu da to ponavlja celog života.
Kada se javi sećanje, onda je svaki muškarac imao raj sa nekom Evom, a svaka žena sa Adamom...


No comments: