Sunday, 17 July 2016

Postoje nekakva bela vremena kad prava mladost u oko kane. To je ta lepa praznina mene u koju ceo svet može da stane

Evo jednog neuspelog dana.
Ne vidim zašta bi se mogao upotrebiti.
Možda bih danas mogla da potrošim svu gorčinu,
sve crne misli, sav očaj.
Pa da sutra mislim i radim nešto drugo i lepše.
Treba se čuvati slobodnih dana.
Nisu oni za svakoga.
Slobodan čovek je uvek u iskušenju da misli.
A ko danima nije mislio, možete misliti
šta taj može misliti kada odjenom počne da misli....

No comments: