You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Wednesday, 27 July 2016

Kada žena nauči da razume muškarca, onda prestane da ga sluša.....

U cipele kad uđem
svakog jutra mislim
sutra će biti bolje
još ima jedno polje
koje treba preći
Ja sam žena i ne čeznem samo
za vrelim ljubavničkim bdenjem
posle kojeg duša pada;
htela bih u zagrljaju da doživim
svetle snove
i pijanstvo onog mutnog sklada
što ljubav se zove.
Dušu mi pokloni.
Pričaj mi svoje snove u tami...
Možda sam mogao u tom trenutku
ljubavi nešto zauvek reći,
al' flamengo poče...
I letnja kiša
dodirnu u grlu
drhtave reči....

No comments: