You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Tuesday, 19 July 2016

Kad jednom prođe sve, kad pretvori se u sećanja kad više nisu važna lica, imena ni godine..


Heraklit reče da se nikada ne može zagaziti dva puta u istu reku. Prvi put sam to shvatila pvršno, a onda sam vremenom skapirala da je to filozofsko poimanje odnosa čoveka i vremena. Život otiče u vremenu koje protiče i svaki tren života nov je i neponovljiv i onda kada izgleda isti i nepromenljiv.
 Šta se događa kada neko poželi da se osvrne i pođe uz tok reke koja ga odnosi? Onda uleti u maglu u kojoj napipava ostatke sećanja, sluti senke voljenih bića sa kojima je delio život a koje mu se primiču i promiču. Ako se magla za tren raziđe, pređeni put iskrsava kao iskidan, zamršenih i nejasnih tragova, među kojima se otisci sopstvenih stopala jedva naziru.
U nastojanju da razaznam poneki od svojih i tuđih tragova u pesku na obali ovog postojanja, vidim samo  stope koje vode do jednog dragog lica.....

No comments: