Sunday, 8 May 2016

Znam tu tišinu

Ima dana u koje ulazim kao u praznu sobu. 
Kada taj dan dođe, tada pokušam da se bacim negde drugde, 
u komadić sećanja, neprekinutu rečenicu, 
ritam muzike. 
Ali, najčešće sve odlazi...
Danas ne umem da ti govorim, da ti pišem,
da ti pokažem šta ostane kada ne ostane ništa....

No comments: