You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Thursday, 5 May 2016

NEUTRINO

Slavim te, jer na svetu nije niko manji od tebe,
a ipak prolaziš kroz galaksije  magline zvezde
ne sukobljavajući se ni sa kim.
Jer iako si svetlost, možeš se kretati mnogo sporije od svetlosti
ili se nepomičan odmarati ispravljajući
teoriju o toplom univerzumu.
Zahvaljujući tebi prošlost je bila samo podgrejana plazma, a ne pepeo.
Do danas niko nije znao da si ti devedeset sedam procenata svega,
ostavljajući samo tri da ih podele ostali.
zahvaljujući tebi, ništa se ne udaljava ni od čega 
i sve teži da se sjedini.
Nije važno da to bude u okrutnom plamenu
u isijavajućoj tački.
Slavim te, jer ti si suština grča, materija satkana od nežnosti
ili ono malo ništa kojim pozlaćujem slatkiše..
zahvaljujući bogu svet nije beskrajan
Stih je načinjen od slogova
koje je moguće izbrojati
Svet staje u jedan aleksandrinac.....

No comments: