You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Saturday, 14 May 2016

Jedna jedina pomisao na tebe, sada je moj ceo život

Poklonila sam sve svoje obaveze
da bih ostala nasamo sa morem.
Svetlucava pena talasa nestaje i rađa se u pesku,
pred očima raširena pučina i 
spokoj koji dotiče nebesa...
Volim svetlost tvojih zenica u kojima se ogledam
uzdižem se između njihovih oluja i 
stiskam se u tvom mirisu.
Ne razumem, koja daleka muzika
tebe talasa u mojoj glavi i koja tišina
ostavlja mene pred nebranjivost od ljubavi prema tebi?!
Divno je znati tebe.
Ponedkad opazim u tvojim očima
okrutnu cenu onog vremena koje ni tebi 
ni meni nije pripadalo,
ali naš prećutni dogovor je - 
nikada ne govori o prošlosti
o njenoj strašnoj sili nemogućih zidova.....No comments: