Saturday, 14 May 2016

Jedna jedina pomisao na tebe, sada je moj ceo život

Poklonila sam sve svoje obaveze
da bih ostala nasamo sa morem.
Svetlucava pena talasa nestaje i rađa se u pesku,
pred očima raširena pučina i 
spokoj koji dotiče nebesa...
Volim svetlost tvojih zenica u kojima se ogledam
uzdižem se između njihovih oluja i 
stiskam se u tvom mirisu.
Ne razumem, koja daleka muzika
tebe talasa u mojoj glavi i koja tišina
ostavlja mene pred nebranjivost od ljubavi prema tebi?!
Divno je znati tebe.
Ponedkad opazim u tvojim očima
okrutnu cenu onog vremena koje ni tebi 
ni meni nije pripadalo,
ali naš prećutni dogovor je - 
nikada ne govori o prošlosti
o njenoj strašnoj sili nemogućih zidova.....No comments: