alexandra

alexandra
-

Sunday, 10 April 2016

Vrh i dno su neizvesnosti koje se leđima podupiru

Šta je vreme? Da li je ono isto što i kretanje života, objektivni proces mišljenja, širenja životnih granica i unapređivanje njegovih funkcija?! Bez obzira na to što je vreme kategorija mišljenja, ono bi bilo nezamislivo ukoliko ga odvojimo od kretanja prirode i života u celini.Vreme je odnos kretanja svog života prema kretanju drugih bića. Kontrola nad vremenom bila bi potpuna kada bismo bili u stanju da menjamo prošlost, a ne samo ono što bi trebalo da doživimo. Da li su u jednom istom vremenu mogući divergentni pravci događaja? Šta su  budućnost i budući nizovi događaja? Zalazi li prošlost u polje budućnosti ili budući događaji putuju preko sadašnjosti u prošlost? Da li je vreme nešto što je dato i što je moguće prilagoditi određenim svrhama?
Stojiš pred ovim hramom i više ne znaš da li pitaš sebe ili njegovog "gazdu", šta je život i šta je čovek u beskraju svemira?! Kao da smo prašina koju nose vetrovi. Šta bi dao da si ptica, pa da s grane bolje vidiš nego pod granom, možda bih Ti  bila "milija"...
Muči te usamljenost. Osećaš se napušten, odbačen, zaboravljen kao kamen u padu kroz duboki bunar, čiji udarac o dno niko neće čuti. Čije će rasprskavanje biti vraćeno njegovim rasutim komadima kao prazan eho. Možda i ne baš sasvim prazan, jer bi bio ispunjen vlastitim krikom. Samo bi to opravdalo tvoju bojažljivost s kojom prilaziš sa strahopoštovanjem manastiru. 
Prolaziš kroz manastirsku kapiju. Zemlja se pod tvojim nogama ugiba, kao da je vazduhom ispunjena....

6 comments:

Miro Kacarevic said...

Moram priznati da sam oznojio mozak da ukapiram ,i nisam ukapirao ali polako ima da skontam.

Villa-loredana said...

Ulazim na takva mjesta s velikim poštovanjem za mir koji se osjeća čim te obgrle njegove zidine.

Alexandra Alexandra said...

:-) Gospodine Miro nadam se da ste "skontali":-)

Alexandra Alexandra said...

:-) Hvala Lori, uvek je moje zadovoljstvo cuti Vas komentar:-)

Giga said...

In such a place man is alone and thinks about its existence. Regards.

Alexandra Alexandra said...

:)Something like that - agree with you. Thanks!:)