You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Thursday, 11 February 2016

U meni dugo spava bol, i sad me ona budi ponovo. Nedam da sa mnom tone ovaj brod...

Bog nije došao na porinuće. Bio je zauzet revizijom hidrauličnog sistema planete, proveravao je stanje ventila, zatezao poneku labavu maticu gde je kapljalo, isprobavao lokalne mreže, nadgledao pritisak u manometrima, pored još bezbroj sitnih i krupnih poslova, sve jedan važniji od drugog koji je samo on kao tvorac, inženjer i upravitelj kosmičkih mehanizama, bio u stanju da uspešno obavi i potvrdi svojim božanskim okom.
Za druge slavlje, za njega kuluk. U takvim prilikama osećao se manje kao bog a više kao zamenik poslovođe anđela rabotnika koji su baš u tom trenutku u svojim besprekornim radnim odelima , čekali naređenje da porinu ogromno plovilo - morskog lepotana....

1 comment:

Giga said...

I hope the dog does not jumped into the water. Regards.