You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Monday, 28 September 2015

Duša je kao svemir, beskonačna u svojoj konačnosti


Koja je država dobra - ne znam. Ali sasvim je sigurno da nije država u kojoj snaga caruje a um klade valja.
Koja je država dobra - ne znam. Ali sasvim sigurno nije država čiji su građani taoci njene vlade.
Koja je država dobra - ne znam. Ali sasvim sigurno nije država u kojoj je ćutanje najrašireniji oblik javnog mišljenja, a obožavanje najrašireniji vid javnog delovanja.
Reč ne obavezuje dušu. samo delo dušu obavezuje.
Filosof nazire vrata gde ostali vide samo zid, ideolog vas tera da kroz ta vrata koja ne vidite prođete i s tim je njihov posao završen. Izgubljenom glavom bavite se sami.
Glupost koja ustaje pre zore opasnija je od one koja se iz kreveta diže tek oko podne.
Ideal je artikulisana nada - nada neartikulisani ideal.
Intelektualna elita nacije stoji nešto bolje od psa.
Život je - čovek u privremenoj zabludi. Istorija je - humanitet u trajnoj zabludi.
Izgubili smo se onda kada smo se umesto da pitamo KAKO pitali ZAŠTO. Konačno smo izgubljeni sad, kada umesto da pitamo KUDA pitamo KAKO.
Čoveku  kome treba poslednja šansa, ne treba logika. da logike ima, ne bi mu trebala šansa.
Individualno ludilo može čoveka katkad odvesti u raj, ali ako ono postane kolektivno, neizbežno ga vodi u pakao.
Šta je ludilo? Odstupanje od normalnog. U redu, samo šta je - normalno?
Teško narodu o kome se vlada preterano brine.
Kada čovek ostane u mraku, ne traži onoga ko je ugasio sveću, nego drugu sveću.
Odbijaju me mesta na kojima se skuplja svako ko je niko. Ali još više ona mesta na kojima je niko - svako.
Čemu tražiti odgovore, kada ćemo u njima naći samo pitanja. Svaki odgovor je pitanje postavljeno na nov način.
U državi koja hvali svoju policiju nešto svakako nije u redu.
Vera - to je tišina srca.
Savest je najskuplji posed na svetu.
Skromnost je najsuptilniji oblik oholosti.
Ima uspomena koje nam razbijaju srce isto onako nemilosrdno kao i događaj što ga astralno obnavlja.


Da bi se htelo vladati potrebno je imati visoko mišljenje o sebi. Ali da bi se vladalo potrebno je imati nisko mišljenje o drugima.
Živimo u mraku koji osvetljavaju samo naše iluzije.

No comments: