You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Sunday, 16 August 2015

Pačiji ples na Savi

U reci Savi dešavaju se čudne stvari
Stari patak  pačićima zadovoljstvo kvari 
Nije vam ovo reka Nil,
odmah da ste promenili ponašanja stil
Došli smo ovde da plivate i da se kupate,
a ne pačiji rod da brukate! 
 Pačići rekoše svi u glas:
Ne ljuti se na naš džabe!
Shvatiše pačići u čemu je problem.
Izgleda da je ustao na levo krilo,
rešio da se svađa, pa bilo kako bilo...