Sunday, 16 August 2015

Pačiji ples na Savi

U reci Savi dešavaju se čudne stvari
Stari patak  pačićima zadovoljstvo kvari 
Nije vam ovo reka Nil,
odmah da ste promenili ponašanja stil
Došli smo ovde da plivate i da se kupate,
a ne pačiji rod da brukate! 
 Pačići rekoše svi u glas:
Ne ljuti se na naš džabe!
Shvatiše pačići u čemu je problem.
Izgleda da je ustao na levo krilo,
rešio da se svađa, pa bilo kako bilo...