alexandra

alexandra
-

Wednesday, 15 July 2015

Crnogorski gorki vjenac


Nek se ovaj vijek gordi nad svijema vjekovima, 
on će era biti strašna ljudskijema koljenima.
Viđu vraga su sedam binjišah, 
su dva mača a su dvije krune, 
praunuka Turkova s Koranom! 
Za njim jata prokletoga kota, 
da opuste zemlju svukoliku 
ka skakavac što polja opusti!
Mala ti je žertva sva Srbija 
od Dunava do mora sinjega? 
Na tron šjediš nepravo uzeti, 
ponosiš se skiptrom krvavijem; 
huliš Boga s svetoga oltara, 
munar dubi na krst razdrobljeni! 
Ali sjenku što mu šće trovati
 
te je u zbjeg sobom uniješe 
među gore za vječnu utjehu 
i za spomen roda junačkoga?
Nijesam vi sve jošt iskazao. 
Kuku onoj duši zadovijek
Ćud je ženska smiješna rabota! 
Ne zna žena ko je kakve vjere; 
stotinu će promijenit vjerah 
da učini što joj srce žudi.....No comments: