alexandra

alexandra
-

Monday, 18 May 2015

Kvasac za mušku sujetu

Zaustavite satove, isključite telefon. 
Bio si moj Sever i moj Jug, moj Istok i Zapad, 
Moj radni dan i nedeljni odmor, 

Moje podne i ponoć, moja pesma i moj govor.... 
O, kako greših misleći da naša ljubav nema ponor.
Ponekad, setim te se, 
a nešto toplo zasija u duši 

kao od dobre stare pesme 
što se slučajno zapevuši.....

No comments: