You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Monday, 27 April 2015

Samo u praskozorje i predvečerje zraci padaju u pravcu srca...Postoji čitava skala melanholičnosti: počinje osmehom i pejzažom, a završava se prizvukom razbijenog zvona u duši...
Postanak je samo kosmički jecaj, mi smo rane same prirode, a Bog je Neverni Toma...
Kada nosite previše muzike u sebi i priroda peva. A ako još i Bog umeša svoj glas, ko će znati da li on odlazi iz prirode ili srca?!
Slušam tišinu i ne mogu da ugušim svoj glas: sve je okončano. Ima reči sa kojima je počeo svet, jer im samo tišina predhodi...

2 comments:

Giga said...

Lovely music with beautiful spring film. Your photos are very nice. I like silence, but live only in the silence I would not want to. Regards.

Alexandra Alexandra said...

Thank you!:)