You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Monday, 22 December 2014

Samo srce može dobro da vidi. Suština za oči ostaje skrivena....


Hiljadu razloga ćete pronaći za polazak na put. Idete da upoznate ličnosti, ljude kojih nema na kartama. Imate utisak da idete u srce sveta. Susrećete se sa različitim sudbinama. Idete zato što ste još mladi i željni uzbuđenja, škripanja čizama po prašini. Idete zato što ste stari i što želite da shvatite nešto dok nije prekasno. Idete da biste videli šta će se desiti....
Životom ne vlada volja ili namera. Život je pitanje nerava, vlakana i sporogorećih

ćelija u kojima se misao krije a strast doživljava snove. Možda zamišljaš da si
bezbedan i smatraš sebe jakim. Međutim, neočekivana nijansa boje u
sobi ili na jutarnjem nebu, neki naročiti miris koji si nekad zavoleo i koji budi
divna sećanja, stih iz zaboravljene pesme na koji si nekad naišao, akord iz
muzičkog dela koje si prestao da sviraš – kažem ti, od takvih stvari zavisi naš život....

1 comment:

Giga said...

Man to lifelong learning and gaining experience. It's nice to have good memories. Regards.