You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Monday, 17 November 2014

Najlepša jednačina u matematici


Priča se da je jednog dana matematičar Ojler bio u društvu filozofa Didroa i ruske kraljice Katarine II. Dok se Didro upinjao da dokaze da Bog ne postoji, Ojler ga je iznsnada prekinuo i rekao: ,,Grešite, Didro! Bog sigurno postoji jer je e na iπ plus 1 jednako 0".


Fizičar Ričard Fajnman, svojevremeno je rekao da je ovo najznačajnija formula u čitavoj matematici. Njena snaga je u tome što na jedinstven i idealan način kombinuje pet osnovnih matematičkih ,,konstanti" Univerzuma. I pet ,,dimenzija"prostora brojeva. 

No comments: