Monday, 17 November 2014

Najlepša jednačina u matematici


Priča se da je jednog dana matematičar Ojler bio u društvu filozofa Didroa i ruske kraljice Katarine II. Dok se Didro upinjao da dokaze da Bog ne postoji, Ojler ga je iznsnada prekinuo i rekao: ,,Grešite, Didro! Bog sigurno postoji jer je e na iπ plus 1 jednako 0".


Fizičar Ričard Fajnman, svojevremeno je rekao da je ovo najznačajnija formula u čitavoj matematici. Njena snaga je u tome što na jedinstven i idealan način kombinuje pet osnovnih matematičkih ,,konstanti" Univerzuma. I pet ,,dimenzija"prostora brojeva. 

No comments: