Saturday, 20 September 2014

Skeniranje mozga


Ako niste naišli na nešto čudno tokom dana,
I nije Vam bio neki dan.....

U XIX veku naučnici su pretpostavili da se unutar mozga prenose električni signali. Ričard Keton je otkrio da se preko elektroda priljubljenih uz glavu mogu detektovati slabi električni signali koje emituje mozak. To je dovelo do otkrića EEG-a (elektroencefalografa). Mozak bi se mogao opisati kao medij u kome se misli prenose u obliku slabih električnih signala i elektromagnetnih talasa.
Nametnulo se pitanje - kako čitati tuđe misli pomoću ovih signala?
Signali su vrlo slabi (milivoltni opseg), teško se izdvajaju iz stohastičkog šuma koji je vezan za prag osetljivosti, stoga je moguće izdvojiti samo grube informacije o našim mislima.Da bi mozak mogao da prima ove slabe signale u vidu poruka, od drugih mozgova, trebao bi da ima antenu.Hipotetički, i kada bismo mogli da primamo te slabe signale, teško da bismo ih razumeli.Ovo nas dovodi do tačke saznanja da telapatija putem radio-talasa s osloncem na njutnovsku ili maksvelovsku fiziku nije moguća.
Neki veruju da se telepatija izvodi putem pete sile zvane PSI.Za sada ne postoje zvanične potvrde da ova sila zaista postoji.
Šta bi omogućilo telepatiju? Kvantna teorija u saradnji sa nuklearnom fizikom pružili su priliku čoveku da zaviri u moždano poprište ljudskih misli.
Glavne "alatke" u kvantnoj revoluciji je skeniranje mozga PET tehnikom(pozitronsko-emiterska tomografija) i NMR (nuklearna magnetna rezonanca).
Da bi se dobila PET slika u krv se ubrizgava radioaktivni šećer, koji se nagomilava u delovima mozga aktiviranim procesom razmišljanja u kome se troši energija.Radioaktivni šećer emituje pozitrone (antielektrone), koji se lako detektuju
odgovarajućim instrumentima. Prateći putanju antimaterije (antielektrona) u mozgu, moguće je pratiti i putanju misli, precizno utvrđujući koji delovi mozga su ponaosob angažovani u aktivnostima.
NMR skener funkcioniše na isti način, s tom razlikom što je manje precizan.Glava pacijenta se postavlja u ogromno magnetno polje, slikovito rečeno, u obliku krofne.Jezgra atoma se pod uticajem magnetnog polja usmeravaju paralelno sa linijama polja.Pacijentu se šalje radiotalasni puls, što izaziva oscilovanje jezgra.Kada jezgra promene orjentaciju, emituju slab radio signal, kao eho , koji se detektuje ukazujući na prisustvo određene supstance.
Recimo, kada je mozak aktivan, troši se kiseonik, tako da NMR aparat identifikuje proces razmišljanja merenjem prisustva oksidovane krvi.Što je njena koncentracija veća, veća je mentalna aktivnost u tom delu mozga. Danas se funkcionalnom magnetnom rezonancom u deliću sekunde uočava aktivnost u oblastima mozga promera 1mm, što je sasvim dovoljno za praćenje putanje misli.....


No comments:

You are the pattern in the weaving of my existence. You are the secret code that unlocks all that is mine. You are the manner in which I dance, flying from cloud to cloud…You are the answer to all my questions, always unexpected, which raises me from one world to another.You are my sailing boat on the ocean of infinite tranquility and bliss. My most beautiful ark. Your soul has no limits, and it is in my eyes that You are endless…
And thus when I am not asking You anything then, in fact, I am asking You; And when I do not see You – I do indeed see you. And when You are silent You are speaking inside of me; and when you are asleep you are awake inside of me.....
You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...