You'll never be able to escape from your heart. So, it's better to listen to what it has to say. That way you'll never have to fear an unanticipated blow...

Friday, 9 May 2014

Beograd podseća na mirno more....


U tvome oku spavaju noćni tramvaji 
Neko silazi ulicom Sedmoga jula 
Ogrnut oblakom kao pelerinom 
Sava i Dunav se kod Ratnog ostrva spajaju
Kao anđeli u "Nebu nad Berlinom" 
Tiha se čuje pesma iz moga tranzistora
O nekoj zemlji u kojoj nema slobode
Linija mog života prekida se na kratko
Tamo gde se ukrštaju dve beogradske ulice......
Na izmaku noći, 
Beograd podseća na mirno more
Pospani grad, spokojno diše u tišini
Noć ponekad ume da zaboli 
kao neprijatno pitanje.
Tišina deluje na bubne opne
opasnije od najveće buke....


2 comments:

emo_serpica said...

Lepo. Volim Beograd, i kada ćuti...

Alexandra Alexandra said...

I ja!